20.06.2024

С 2,6 млн. лв. залесяват нови пояси в Добруджа

Уникалните съоръжения са единствени по рода си в Европа. Общата им дължина в житницата на България е 5000 км, а площта им – 78 620 дка
1750 дка полезащитни горски пояси ще бъдат създадени на територията на Добричка област до 2024 г. В следващите 5 години за тях ще бъдат инвестирани 2,6 млн. лв., съобщи директорът на Горското стопанство в Добрич инж. Цанко Николов. 
Уникалните съоръжения са единствени по рода си в Европа. Общата им дължина в Добруджа възлиза на 5000 км, а площта им – общо 78 620 дка. 
Възстановени ще бъдат пояси, които са остарели и в недобро санитарно състояние, допълни той, цитиран от agri.bg. 
Първите полезащитни горски пояси са създадени от румънски специалисти през периода 1936–39 г., а масовото им засаждане започва през 50-те години на миналия век, разказа още инж. Николов на среща със земеделски стопани от Добричка област, организирана от Областна дирекция „Земеделие”. 
По-късно, през 60-те години, поясите в Румъния са изсечени, за да може земята да се използва за отглеждане на полски култури. Това обаче се оказва лоша идея, тъй като последствията са много сериозни и ерозията нанася сериозни щети върху плодородната почва. 
У нас ефектът от изградените горски пояси е неоспорим. В Добруджа те образуват мрежа, която оформя полета от 400 дка до 1000 дка. 

Разположението им е съобразено както със зимните ветрове, нахлуващи от север, североизток и северозапад, така и с летните опасни суховеи, които навлизат от югоизток. 
Ролята на поясите за спирането на въздушните маси е огромна. 
Подредените дръвчета спират ветровата ерозия и опазват повърхностния хумусен слой от ерозия, намаляват изпаренията на влага и запазват снежната покривка през зимата. По този начин добивите от земеделските култури се повишават до 15%. Според някои проучвания този процент е двойно по-голям и достига до 30%. 
Полезният ефект от полезащитните пояси не се изчерпва само с по-добрата реколта от полски култури. Мрежата от дръвчета подобрява микроклимата, създава условия за дивеча, птиците и паша за пчелите. 
Най-масово използваните видове при залесяване на поясите са дъб, акация, ясен, гледичия и липа. 
Опазването на поясите от пожари, незаконна сеч и отравяне с хербициди е сред приоритетите на горското стопанство в Добрич, подчерта инж. Николов на срещата. 
Изораването на общинските пътища край поясите или изсичането на просеки се санкционира от закона, подчерта още лесничеят. За целта обаче е важно да се подаде своевременно сигнал.

Print Friendly, PDF & Email