27.05.2024

С 22 898 лв. Ген. Тошево ще помага на работодатели да наемат безработни

Дирекция “Бюро по труда”- Генерал Тошево, провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица, съобщиха от кметската администрация на общината.

 Уведомлението към работодателите от община Генерал Тошево е публикувано на сайтаа на общината. Според него местната власт разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през  2019 г., както следва:

По мерките за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места могат да бъдат наети граждани до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование, както и безработни лица с трайни увреждания или родължително безработни лица.По първата мярка са предвидени 4526 лв., по втората – 4528 лв. и още 1920 лв. по третата.

В Националната програми и проекти са предвидени 11 924 лв. за обчение на хора с трайни увреждания и за пенсионери.

 За ползване на  горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи до изчерпване на наличния финансов ресурс.

Print Friendly, PDF & Email