22.07.2024

С над 100 хиляди лева продължава обновяването на алеите в гробището

През последните години са извършени ремонти на двете зали за възпоменания, подменена е дограмата,обновен е тоалетният възел към залата и е освежен вътрешният интериор
Община Добрич предвиди и тази година средства в капиталовата си програма за благоустрояване на алейната мрежа в новата обособена част на Гробищния парк. Стойността на дейностите е утвърдена в бюджет 2019 г. и е в размер на 103 474 лв. Терените в тази зона бяха закупени след решение на Общинския съвет, като към настоящият момент общата площ на Гробищния парк е малко над 300 дка. В момента там се извършва асфалтиране на алеите, които се намират между новобособените парцели. С тези дейности ще се постигне обновяване на по – голяма част от алеите и ще се осигури по – добро придвижване на гражданите, които се грижат за гробовете на своите близки. Гробищният парк работи без почивен ден. Сметопочистването, окосяването и поддържането на площите към прилежащите парцели се извършва по утвърден график. През последните години са извършени ремонти на двете зали за възпоменания, подменена е дограмата,обновен е тоалетният възел към залата и е освежен вътрешният интериор. Въведен е безплатен вътрешно-гробищен транспорт в почивни и празнични дни и е осигурено видеонаблюдение на възлови места.
Община Добрич призовава гражданите, посещаващи Гробищният парк за разбиране, с цел безпрепятствена работа на фирмата изпълнител, като уверява, че след приключване на дейностите по благоустрояването, засегнатите терени ще бъдат почистени и приведени в добър вид.

Print Friendly, PDF & Email