01.08.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Съдът отмени финансова корекция на община Добрич за пречиствателната станция

Финансова корекция за 1 196 497 лв, наложена община Добрич, отмени със свое решение от 4 февруари Добричкият административен съд. Делото бе по жалба на общината срещу наложена финансова корекция по сигнал за установено нарушение при възлагането на обществена поръчка за „Изпълнение на инженеринг за реконструкция и разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води – град Добрич“. С решение от 9 ноември м.г. на главния директор на главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. и 2014-2020 г.” е установено нарушение при възлагането й и наложената финансова корекция е в размер на 5 процента от общата стойност на проекта 26 594 736 лв.
Съдът в своето решение прави извод, че в конкретния случай не е установено наличие на нарушение на европейското или национално право, което да води или би могло да доведе до необосновано разходване на бюджетен ресурс. Липсват предпоставки за определяне на действията на община Добрич като нередност по смисъла на Регламент 1303/2013 г., а от там и за налагане на финансова корекция, поради което с подробни мотиви е отменено решението за налагане на финансовата корекция.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email