05.12.2023

Съветници да не получават заплати, ако не работят

Това писмено предложение е входирал в общината известен добрички общественик като част от Правилника за работа на местния парламент. Спестените средства да се използват за дарения или ремонт на инфраструктура
Известният добрички общественик Явор Георгиев е входирал предложение общинските съветници да не получават заплати, ако не работят. То е адресирано до председателя на ОбС-Добрич и до председателя на временната комисия, която изработва правилника за работа на местния законодателен орган.
В Предложението пише:
„УВАЖАЕМИ ДАМИ II ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 1-3/07.11.2019 г. на Общински съвет град Добрич беше сформирана Временна комисия за изготвяне проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Предлагам на Вашето внимание:
Вариант 1: общинските съветници да не получават възнаграждението по чл. 19, т.9, ал.2, ако отсъстват от заседание на Общински съвет или от заседание на съответната Постоянна комисия, независимо от това дали е представен болничен лист. Спестените средства да се използват за дарения или ремонт на инфраструктура.
Вариант 2 общинските съветници да получават 20% от общото възиаграждение за месеца, ако отсъстват от заседание на Общински съвет или от заседание на съответната Постоянна комисия, независимо от това дали е представен болничен лист. Спестените средства да се използват за дарения или ремонт на инфраструктура.
И мотивира предложението си:
„Всички общински съветници са се съгласили доброволно да станат такива с цел да помагат на града и хората, а не за заплатата. Това не им е основната работа и не разчитат на този доход.“
Очаква се на предстоящата сесия това предложение да бъде гласувано. Дали то ще бъде прието или не – предстои до станем свидетели.

Print Friendly, PDF & Email