18.04.2024

Съвети на ЕРП Север във връзка с очаквано лошо време през почивните дни

Във връзка с очаквана неблагоприятна промяна в метеорологичната обстановка в страната през почивните дни ЕРП Север напомня за бдителност по отношение на свързани с електрозахранване дейности. На първо място се обръща внимание на предпазливо използване на електроуреди при евентуални смущения в електрозахранването. Важно е да бъдат изключени от контакта тези от тях, чието използване не е належащо, за да не се отразят евентуални смущения по мрежатa върху тяхната работа. На открито минаването в близост до въздушни електропроводни линии при силни ветрове или под натежали от лед електропроводи е необходимо да се избягва, за да се предотвратят инциденти в случай че природните стихии нарушат целостта им. Препоръката на синоптиците по възможност е да не се предприемат пътувания през този период. Изключване на електропроводни линии се прави централно от диспечерското управление в съответния регион също и при обезопасяване работата на дежурните екипи при отстраняване на възникнали повреди по съоръженията. Припомняме, че безопасното разстояние, при което няма опасност от попадане под напрежение при електропроводи 20 kV, е минимум 8 метра.
Ето и някои по-конкретни съвети на ЕРП Север при очаквано влошаване на метеорологичната обстановка – бурни ветрове, виелици, снеговалежи, което може да предизвика аварии по енергийните съоръжения и прекъсване на електрозахранването
Предварително

 • Заредете по възможност мобилните си апарати
 • Избягвайте включването на мощни консуматори на електроенергия, ако не е належащо
 • Осигурете си резервен източник за готвене/затопляне на храна – самостоятелен газов котлон, който не е свързан към централна газова система за използване при непредотвратима поради форсмажорни обстоятелства авария по мрежата
 • В случай че сте на открито, потърсете безопасно място далеч от дървета и въздушни електропроводи
 • Не прибягвайте до дейности по ремонт на електрически уреди или работа по ел. инсталацията във вашия дом, докато обстановката се успокои.
  В случай на прекъснато електрозахранване поради влошени климатични условия
 • Свържете се с ЕРП Север на телефони 0700 161 61 и 0700 359 10, както и на допълнителната извънредна линия 0897 00 66 01
 • Дръжте хладилника и фризера затворени
 • Използвайте ограничено техника, зареждаща се с батерии
 • Изключете електроуредите или спуснете централния предпазител, за да предпазите от токови удари
  ЕРП Север уверява, че при критични метеорологични ситуации, свързани с прекъсвания на тока, дежурните екипи на дружеството се мобилизират по места с цел своевременно възстановяване на електрозахранването на клиентите.
Print Friendly, PDF & Email