23.07.2024

СУ „Димитър Талев“ стартира учебната година с два международни проекта и нов езиков кабинет

????????????????????????????????????

На 16-ти септември ученици и учители от СУ „Димитър Талев” пристъпиха училищния праг и поставиха началото на новата учебна година. По традиция празничният ден започна в 9 ч. под звуците на химна на Република България. Гости на тържеството бяха г-жа Росица Йорданова – заместник-кмет „Икономическо развитие, европейски фондове“, г-н Милко Пенчев – общински съветник и председател на Обществения съвет на СУ „Димитър Талев“, г-жа Зорница Михайлова – общински съветник, г-н Митко Митков – експерт Военно окръжие Добрич и г-жа Пламена Петкова – председател на Училищното настоятелство. Поздравления към всички присъстващи ученици, учители, родители и гости поднесе г-жа Весела Панчева – директор на училището, а поздравителен адрес за началото на новата учебна година талевци получиха от кмета на Община град Добрич – г-н Йордан Йорданов и пожелания за спорна учебна година от началника на Военно окръжие град Добрич капитан II ранг Бисер Бонев.
Най-вълнуващ бе празникът за първокласниците, които са избрали СУ „Димитър Талев“ за своя успешен старт в образованието. Сформираните три паралелки от тази година имат и обособени направления – роботика, предприемачество, български традиции. Най-малките талевци получиха от представител на тазгодишните дванадесетокласници стилизиран ключ, с който да отворят вратата към познанието. Първокласниците получиха специален подарък от Дамски клуб Инър Уйил Добрич светлоотазителни жилетки, които да използват в придвижването си от и до училище и да подобрят уменията си за безопасно движение по пътя.
През настоящата учебна година възпитаниците на училището ще повишат езиковите си компетенции в нов кабинет с „умни чинове“. Чиновете са направени от специална сплав, която не се чупи. Дизайнът им е съвременен и всеки чин е оборудван с чип, който разпознава седящия ученик. По този начин ще се повиши чувството за отговорност на учениците към опазването и поддържането на материалната база. Първи в новия кабинет ще влязат учениците от VIII-а клас от профилираната паралелка с разширено изучаване на английски език и дигитални компетентности.
Два международни проекта на програмата Еразъм + ще се реализират в СУ „Димитър Талев“ през новата учебна година. Проектът „Future press – online newspaper and radio” е насочен към гимназистите и ще развие технологичните им умения и съзнанието за значението на медиите и сътрудничеството с партньори от други европейски държави и така ще развият своите способности не само като ученици, но и като бъдещи граждани на света. Талевци ще си партнират с училища от Испания, Италия и Гърция. Вторият проект „E-teachers & E-students” обхваща обучителни семинари за учители, които са в сферата на използването на дигитални инструменти и предприемачеството. Педагозите от СУ „Димитър Талев“ повишиха професионалната си квалификация и с две обучения по дигитални технологии. Усвоените от тях нови знания ще бъдат приложени в урочната дейност. Педагозите ще дават домашно по интернет, понякога в час ще се използват и смартфоните на децата.

Print Friendly, PDF & Email