27.05.2024

Строят се по-малко и по-малки жилища в Добричка област

През третото тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 41 жилищни сгради с 47 жилища в тях и със 7 211 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 39 други сгради със 17 008 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, застроената им площ и броят на жилищата в тях намаляват съответно с 2.4, 46.7 и 31.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи ръст от 30.0%, докато разгънатата им застроена площ е по-малка с 1.1%.
В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 2.5%, но жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 37.3 и 13.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 8.3%, докато общата им застроена площ намалява с 33.9%.
През третото тримесечие на 2022 г. в област Добрич е започнал строежът на 30 жилищни сгради с 36 жилища в тях и с 6 237 кв. м РЗП и на 26 други сгради с 9 158 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 21.1%, а броят на жилищата в тях и общата им застроена площ е по-малко съответно с 43.8 и 46.6%. При броя на започнатите други видове сгради е регистриран спад от 18.8%, а тяхната РЗП – с 5.2%. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради и разгънатата им застроена площ се увеличават съответно с 20.0 и 22.5%, но жилищата в тях намаляват с 26.5%. Броят на започнатите други видове сгради и общата им застроена площ са повече с 44.4 и 56.4%.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email