25.09.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Стипендии за безплатно обучение в ЧПУ „Леонардо да Винчи”

Стипендиантската програма на Частно профилирано училище „Леонардо да Винчи” е отворена за настоящи и бъдещи ученици на училището от V до XI клас през учебната 2020 – 2021 година!
От своето създаване през 2007 година до сега ЧСУ „Леонардо да Винчи” предоставя стипендии на ученици с изяви в областта на природните науки, математиката, ИКТ, изкуството и спорта. Успешен стипендиант на училището е всеки, с много добър успех и поведение, готов да вложи значителни усилия в учебния процес и в областта, в която иска да се развива.
Получаването на стипендия е привилегия, но и отговорност!
За да продължи да получава стипендия през следващата учебна година, ученикът трябва да има успех най-малко много добър 5.00, както и академични постижения и/или такива в областта на спорта и/или културата. В случай че не покрива тези изисквания, на ученика се предоставя допълнителна индивидуална подкрепа.
Стипендията покрива годишната такса за пълния курс на обучение на един ученик, подготовка за Кеймбридж сертификати по английски език и/или немски езиков сертификат, учебници на библиотечен принцип, медицинско обслужване и ученическа застраховка, пътувания в чужбина по проекти на училището. Стипендията не включва ежедневните разходи на ученика за храна и транспорт, както и платени ученически екскурзии.
Профилите, в които могат да кандидатстват учениците в гимназиален етап за учебната 2020 – 2021 година са:
“Чуждоезиков”;
“Математически със засилено обучение по английски език”;
„Природни науки – STEM”;
„Софтуерни и хардуерни науки“.
Необходимите документи за кандидатстване са:
Официална справка от настоящото училище с оценките от първия срок на учебната 2019 – 2020 година или копие на ученически бележник;Мотивационно писмо или съчинение написано собственоръчно от кандидата по посочена от комисията по приeм тема;Детайли от лична карта или паспорт на родителя настойник.Приемът на документи става в административния отдел на училището от 28.02.2020 г. до 30.04.2020 г. За повече информация следете страницата на училището или позвънете на тел. 058602418, 0888242746.

Print Friendly, PDF & Email