25.02.2024

Стартира програмата за родители на малки деца

Община Добрич и Центърът за обществена подкрепа стартират програма за подкрепа на родители на малки деца.
Тя е разработена от УНИЦЕФ.
В нея могат да се включат родители на деца на възраст до 4 години, както и бъдещи родители.
Програмата се състои от 14 сесии, които се провеждат с група от 10-15 родители веднъж седмично в продължение на 3 месеца и половина. 
По време на обучението родителите ще имат възможност да общуват с други родители и специалисти, да обменят опит и мисли, както и ще научат повече за развитието на детето и неговите психологически потребности, родителството и взаимоотношенията с децата, ефективното общуване с детето, разрешаването на конфликти, и др. Сесиите включват кратки лекции, образователни филмчета, презентации, дискусии и работа в малки групи.
Участието в програмата на родителите е напълно безплатно.

Print Friendly, PDF & Email