19.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Срокът за обхода на преброителите при „Преброяване 2021“ се удължава до 10 октомври

Електронното преброяване приключва днес. Активността е по-малка от предишното
На заседанието си в сряда правителството промени Решение № 61 от 21 януари 2021 г., така че преброителите да могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 часа на 10 октомври 2021 година. Срокът за обход на преброителите се удължава е една седмица.Промяната се налага, тъй като удължаването на срока на онлайн преброяването до 30 септември и паралелното провеждане на изследването по двата метода, създаде известни затруднения в организацията на процеса. Така след приключване на електронното преброяване оставаха само 3 дни, в които да бъдат преброени лицата, които не са попълнили електронна карта.Удължаването на срока за преброяването ще осигури необходимото време преброителите да завършат дейностите си и да съберат цялата необходимата информация в изпълнение на европейското и националното законодателства. Срокът на елктронното преброяване приключва днес.
Очаква се в по-големите общини процентът на подадените данни да е по-висок, отколкото в по-малките. „За община Варна преброените лица електронно към 28 септември са 169 180 – 49,5 процента. За община Добрич преброените лица са 30 047 – 37,1 процента. За община Търговище преброените лица са 13 406 – 25 процента. За община Шумен преброените лица са 30 583 – 35,4 процента“ – съобщи директорът на териториалното статистическо бюро „Североизток“-Варна, Диян Славов.
За областите обаче, като се прибавят данните от преброяването от по-малките общини, процентът става друг – за Добрич – под 25 процента, за Шумен – около 22 процента, за Търговище – 18 процента.
На много места преброителите не са добре дошли. Причините са недоверието на хората и ковид-пандемията. Немалко жилища се оказват празни. Част от преброителите се отказват.За по-малките резултати при електронното преброяване тази година в сравнение с предишното като причина се посочват хакерските атаки в началото на кампанията и сривът на сайта ДТ

Print Friendly, PDF & Email