30.05.2024

Средства за трактор, фанфарни инструменти и спортна площадка за училища в Добрич актуализират програмата за капиталовите разходи на общината

Общината слага автоматична бариера на паркинга си
Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на община град
Добрич за т.г. внася за обсъждане на днешното заседание на Общинския съвет зам.-кметът Пенчо Керванов.Програмата е приета от Общинския съвет на 31 януари т.г.. и е актуализирана на 28 февруари.
Новите предложения за актуализация са основно в раздела „Собствени бюджетни средства”, като годишната задача се увеличава от 6,533 млн. лв на 6,747 млн лв. Включват се обекти, които ще се реализират от училища, детски градини и други второстепенни разпоредители на бюджетни средства. За детските градини средствата се увеличават от 6134 лв на 11 084 лв. За професионалната гимназия по аграрно стопанство покупката на трактор е 120 000 лв. За училище „Стефан Караджа” е предложено да се закупят фанфарни инструменти за 7560 лв, за спортна площадка в училище „Св. Кл.Охридски” – 145 891 лв. Предвижда се закупуване на копирна машина за общинска администрация – средствата са от бюджета за проведените парламентарни избори. Изграждането на автоматична бариера за паркинга на общината ще струва 5017 лв. Строителен надзор за основен ремонт на канализация по ул. „Кап. Димитър Списаревски“ и по ул. „Батовска“ и аварийно възстановяване на подпорна стена, находяща се между гаражни клетки към бл. 26 в ЖК „Дружба“ III са други предложения , които са включени в актуализацията.
В раздел „Целева субсидия” отпада закупуването на моторни метли за ОП „Устойчиви дейности и проекти“, тъй като закупените метли са под прага за дълготраен материален актив. Средствата се прехвърлят за закупуване на два товарни автомобила за предприятието.
В раздел „Дългосрочен дълг” се включват средства за изработването на „Инвестиционен проект във фази „техническа“ и „работна“ за обект „Развитие, благоустройство и дизайн на централната градска част на град Добрич, бул. „25-ти Септември”, пл. „Възраждане” и пл. „Свобода“ и 30% аванс за изпълнението на строително-монтажни по реализация на обект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“ , общо в размер на 3,939 млн. лв..
Целевата субсидия от републиканския бюджет в Програмата за капиталови разходи за т.г. е 1 598 185 лв. С направените предложения програмата се увеличава от 16 370 581 лв на 20 380 394 лв.
Вчера се състоя публично обсъждане на предложението на актуализация на Програмата за капиталови разходи. Направените предложения също ще бъдат внесени за обсъждане на заседанието на Общинския съвет днес. ДТ

Print Friendly, PDF & Email