29.11.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Средният доход скача с 2%, вече е 1754 лв., разходите падат с 1%

Най-много харчим за храна – цели 30%, и сметки – 18%
Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2020 г. Е 1 754 лв. и спрямо същия период на 2019 г. се повишава с 2.2%, съобщиха от НСИ.
В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (55.2%), следван от доходите от пенсии (29.6%) и от самостоятелна заетост (6.5%).
Спрямо третото тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от пенсии нараства с 2.4 процентни пункта, доходите от работна заплата намаляват с 1.3 процентни пункта, а от самостоятелна заетост и извън работната заплата намаляват с по 0.2 процентни пункта.
В номинално изражение през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва: доходът от работна заплата остава непроменен – 969 лева.
Доходът от самостоятелна заетост намалява от 115 на 114 лв. (с 0.7%).
Доходите от пенсии нарастват от 467 на 519 лв. (с 11.1%). Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 51 на 50 лв. (с 1.6%).
През третото тримесечие на 2020 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.0%, а делът на дохода от натура – 1.0%.
Общият разход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2020 г. е 1 570 лв. и намалява с 0.8% спрямо същото тримесечие на 2019 година.
В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (30.1%), следвани от разходите за жилище (17.8%), данъци и социални осигуровки (13.6%) и разходите за транспорт и съобщения (11.3%).
Спрямо третото тримесечие на 2019 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки остава непроменен, а разходите за жилище нарастват с 1.7 процентни пункта. Намалява относителният дял на разходите за свободно време, културен отдих и образование – с 2.4 процентни пункта, и за алкохолни напитки и цигари – с 0.2 процентни пункта.
Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. видовете разходи средно на лице от домакинство се променят, както следва: разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват от 476 на 472 лв. (с 0.9%), разходите за алкохолни напитки и цигари намаляват от 68 на 64 лв. (с 6.6%), разходите за облекло и обувки нарастват от 49 на 52 лв. (с 8.0%), разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 254 на 279 лв. (с 9.7%), разходите за здравеопазване нарастват от 84 на 89 лв. (с 5.3%), разходите за транспорт и съобщения остават непроменени – 178 лева.
През третото тримесечие на 2020 г. Се увеличава потреблението на прясно мляко – от 4.1 на 4.4 л, и на кисело мляко – от 7.6 на 7.7 килограма. Намалява потреблението на: хляб и тестени изделия – от 20.4 на 19.9 кг, плодове – от 19.4 на 18.7 кг, зеленчуци – от 27.1 на 25.7 кг, месни произведения – от 3.4 на 3.1 кг, и сирене – от 3.2 на 3.0 килограма.
Без промяна остава потреблението на месо, яйца и зрял фасул.
dnes.bg

Print Friendly, PDF & Email