06.07.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Средната месечна заплата за област Добрич e 1 166 лв. при 1 593 лв. за страната

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна заплата за област Добрич e 1 166 лв. при 1 593 лв. за страната, показват данните на регионалното статистическо бюро „Североизток”- Добрич.
В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие област Добрич е на 20-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 218 лв., София – 1 470 лв., Варна – 1 428 лв., Враца – 1 402 лв. и Стара Загора – 1 385 лева.
През първото тримесечие средната месечна работна заплата за област Добрич нараства със 7.1% в сравнение със същия период на 2021 година.
В обществения сектор за периода средната месечна заплата е 1 379 лв., а в частния – 1 076 лева.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2022 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 2 623 лв.;
„Финансови и застрахователни дейности” – 1 785 лв.;
„Държавно управление” – 1 506 лв.;
„Хуманно здравеопазване и социална работа” – 1 483 лв.;
„Образование” – 1 433 лева. 
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
 „Административни и спомагателни дейности” – 807 лв.;
„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 876 лв.;
„Професионални дейности и научни изследвания ” – 891 лв.;
„Строителство” – 898 лева. ДТ

Print Friendly, PDF & Email