22.02.2024

(СНИМКИ) КПКОНПИ глоби главния архитект на Балчик за конфликт на интереси при скандална сграда

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество установи конфликт на интереси по отношение на Ана Демирева – главен архитект на Община Балчик, заради скандален строеж на метри от морето. Въпросният строеж е проектиран в различните си части от дъщерята на Демирева и от съпруга й. КПКОНПИ глобява главния архитект и се разпорежда парите, придобити при конфликт на интереси да бъдат върнати на държавата.

Това пише в решение № РС-308-18-064, постановено на 10.10.2019 г.

В края на миналата година КПКОНПИ е сезирана за конфликт на интереси в действията на главния архитект на Община Балчик – Ана Демирева, който в един и същи ден е одобрил инвестиционния проект и е издал разрешение за строеж, проектиран от сърпуга й и дъщеря й.

Самият строеж, според местните е незаконен, защото вместо полагаемите 300 кв/м, той е разрешен за 1400 кв/м, с което се облагодетелства инвеститора с около 3 милиона лева.

Проектът е направен от свързано лице, дъщерята и мъжа на Демирева. На практика това е семеен строеж, разрешен от длъжностно лице – главен архитект на община.

Документите също са противоречиви. Вместо строеж 3-та категория, както е според подробния устройствен план на града – до 10 метра, на практика на възложителя е разрешена 5-а категория с височина на постройката до 21 м. Майката издава разрешение за 4-а категория, която позволява строеж до 15 м.

Така в Общината има виза за пета категория строителство, чертеж за трета категория и строително разрешение за четвърта.

След снемане на обяснения, включително от Ана Демирева и действащият тогава скандален кмет на Балчик – Николай Ангелов, проверки на регистри и документи, КПКОНПИ се произнася, че е налице конфликт на интереси от страна на Ана Демирева, която в качеството си на лице, заемало публична длъжност е одобрила инвестиционен проект за обект в частен интерес на свързаните с нея лица – дъщеря й и мъжа й.

Самият строеж е в атрактивната туристическа част на Балчик до свлачищна зона. Изграждането му е нарушило конструктивната цялост на съседни сгради, като не само е възможно те напълно да се срутят, но и да застрашат здравето и живота на собствениците им.

КПКОНПИ налага глоба в размер на 5000 (пет хиляди) лв. на Ана Д. Демирева.

Отнема в полза на Община Балчик от Ана Д Демирева 52, 32 (петдесет и два лева и тридесет и две стотинки) лева, представляващо трудовото й възнаграждение за деня, в който е извършено деянието, породило конфликта на интереси.

Отнема в полза на държавата от Ана Д Демирева 4 600 (четири хиляди и шестотин) лева, представляваща равностойността на получената материална облага, в резултат на конфликта на интереси.

Сумата, посочена в настоящото решение, в размер на 9652,32 лв. (девет хиляди шестотин петдесет и два лева и тридесет и две стотинки), следва да се преведе по банкова сметка на КПКОНПИ, пише в Решението.

Самата Ана Демирева е главен архитект на Община Балчик от 2013 г. Тя е назначена от кмета Николай Ангелов, който по право не й е началник, но би трябвало да следи за законността на действията й при изпълнение на служебните й задължения и има правото да я отстрани от длъжност при наличието на такива.

Малко вероятно е в град като Балчик, в който всички се познават, „семейният строеж“ да е останал тайна за градоначалника, въпреки системните му командировки в чужбина и прекарването на работното му време на близкото голф игрище.

ДНСК е извършила 5 проверка на незаконния строеж и е сезирана прокуратурата.

Няма данни по казуса да има действия от страна на Общината, в лицето на кмета Николай Ангелов, въпреки скандалната и животозастрашаваща незаконна ситуация.

064.RS-308-18-064_10-10-2019

СНИМКА Бтв

Print Friendly, PDF & Email