24.02.2024

Служители на Върховния комисариат за бежанци посетиха Община Варна

Служители на Върховния комисариат за бежанци към ООН и на Държавния департамент на САЩ проведоха работна среща с представители на Община Варна. В разговорите участваха Остин Ериксън – програмен анализатор за Централна Азия и Европа към Бюрото за население, бежанци и миграция на Държавния департамент на САЩ, Николас Родригес, съветник „Оперативен мениджмънт“ към Върховния комисариат, Хайонг Ким – междуведомствен координатор на агенциите на ООН, Магдалена Бахудейла, старши асистент по закрилата към комисариата, а от страна на Община Варна – Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“, и Нора Момчева секретар на общината. Специално внимание бе отделено на интегрирането на украинските деца. По данни на дирекция „Образование и младежки дейности“ на територията на община Варна близо 900 украински деца са приети при равнопоставени условия в общински образователни институции, като 746 от тях са приети в училищата, 120 – в детските градини и 3 – в детските ясли. Децата от Украйна имат равни възможности да кандидатстват за безплатни извънкласни форми на занимания по изобразително изкуство, музика, IT технологии и други в Общинския детски комплекс, както и в Логопедичния център и Центъра за кариерно развитие. До момента в Общностния център за психологическа подкрепа, социални и здравни консултации, са преминали 47 деца с увреждания.
По време на разговорите бе припомнено, че от началото на войната в Украйна Община Варна е на първа линия в подпомагането на хората. Предоставени бяха помещения в Двореца на културата и спорта за създаване на Координационен център за посрещане на бежанците, общински служители участваха като доброволци, осигурена бе безплатна медицинска помощ в ДКЦ-та. Благодарение на активните контакти между общината и Организацията на многодетните семейства в Украйна, бе осъществен трансфер на 7 автобуса с многодетни майки от Одеса. Тази помощ бе оценена и кметът Иван Портних получи благодарствена грамота от Оксана Николаенко, председател на организацията. Община Варна получи и благодарствен сертификат от УНИЦЕФ – за доброто партньорство при работата в полза на най-уязвимите деца.
Това беше една трудна година и усилията на общината не са останали незабелязани, защото за нас е от особена важност интеграцията на децата в училище, заяви Остин Ериксън. Хайонг Ким покани представители на Община Варна да се включат в координационни срещи, които се организират от Върховния комисариат за бежанци към ООН с неправителствения сектор и властите, с цел съдействие и засилване на координацията между тях.

Print Friendly, PDF & Email