27.05.2024

След 2 години опити успяха да намерят строител за Дома за мъже с умствена изостаналост над Лозево

Община Шумен успя да финализира процедурата по избор на изпълнител на проекта за обновяване и разширяване на Дома за мъже с умствена изостаналост над село Лозево.
Чрез пряко договаряне е избрано сдружението „Инженеринг 2022“, в което влизат „Нова линия – арх. Аврамов“ ЕООД и „С-М СТРОЙ“ ЕООД.
Така след забавяне от над 2 години – заради прекратяване на обществени поръчки, отказ на изпълнители или заради обжалвания, проектът за обновяване на Дома може да стартира. Той ще се реализира със средства по европрогарама „Региони в растеж“, като избраното сдружение е дало цена от 826 950 лв. без ДДС.
В офертата си по обществената поръчка ДЗЗД „Инженеринг 2022“ предлага срок за изпълнение на строителството 118 календарни дни, считано от датата на издаване на протокол за откриване на строителна площадка, и гаранционен срок за строежа – 120 месеца.
Договор с избраното дружество все още не е подписан, но в Комисията за защита на конкуренцията няма постъпили жалби по процедурата.
Припомняме, че по проект в района на сегашния Дом за мъже с умствена изостаналост трябва да се изградят две нови сгради, които да отговарят на всички изисквания за предоставяне на социалната услуга.
Изпълнението става възможно, след като Управляващият орган по процедурата на няколко пъти удължава срока за изпълнение на проекта. Според информационната табела, поставена до портала на Дома, обновяването трябваше да приключи през 2021-ва.
ШУМ.БГ

Print Friendly, PDF & Email