19.04.2024

След разследване на в. „Добруджанска трибуна“ Съдът освободи от длъжност шефа на „ВиК – Добрич“ АД

„Войводата“ от Сандански отново е подсъдим, отново за престъпление по служба – този път заради речната вода от Батовска, с която поеше хората в Добрич и съседните села

Районен съд Добрич отстрани от длъжност на изпълнителния директор и член на борда на директорите на „ВиК – Добрич“ АД – Тодор Гикински, заради безпрецедентната инженерна иновация да забенти река Батовска и с водата от нея да захранва с „питейна“ вода чешмите на квартал „Добротица“ и 2 високи блока в жк „Дружба“ в Добрич, както и на всички села по пътя Батово-Добрич. До решението на съда се стигна след журналистическо разследване на в. „Добруджанска трибуна“ и електронното издание rns.bg.


Районният съд уважи внесеното от Районна прокуратурата искане заради водено досъдебно производство, по което Тодор Гикински е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 10 февруари т.г., в село Батово, обл. Добрич, в нарушение на Закона за водите, чрез посредственото извършителство на други лица, е изградил съоръжение за използване на повърхностни води. Според обвинението в района на помпена станция Батово – 2 бил изграден земнонасипен бараж /бент/ за водохващане на водата от притока на река Батовска и отвеждането й по изградения гравитачен водопровод до черпателния водоем на помпената станция.
Съдът наложи мярката за процесуална принуда – „отстраняване на обвиняемия от длъжност“, след като прецени, че са налице всички предвидени в закона предпоставки за това. Изпълнителният директор на ВиК и член на борда на директорите е привлечен в качеството на обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, извършено във връзка с работата му, и има достатъчно основания да се счита, че служебното му положение ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.
Постановеният съдебен акт не е окончателен и може да бъде обжалван пред горната съдебна инстанция в 3-дневен срок, уточняват от пресслужбата на съда.
След влизане на определението в сила, препис от него ще се изпрати на „ВиК – Добрич“ АД за сведение и изпълнение.
По процедура след това трябва да бъде уведомено и министерството – принципал на дружеството. На мястото на Гикински трябва да бъде предложен временно изпълняващ длъжността до провеждане на конкурс за нов изпълнителен директор. С общо събрание трябва да се утвърди и предложението на министерството за член на борда на директорите, който да заеме мястото на Гикински.
Припомняме, че в началото на годината стана ясно, че Гикински е отвел работници от дружеството и под личното му ръководство в река Батовска е изграден незаконен бент, а водата, която се събира с него чрез специално монтирана тръба отива в резервоара, който захранва чешмите на стотици добруджанци. Всичко това направил с цел да намали разходите за ток, с които работят помпените станции. Гикински бил доста възбуден от иновацията си и дори отишъл до най-близкия магазин, за да купи храна и ракия за работниците.
Малко след подаването на сигнала до ДАНС стана ясно, че Гикински е направил опит да заличи местопрестъплението като разкачи тръбата и я запуши, все едно никога не е била използвана. Опитът остал без успех заради своевременната намеса на правораздавателните органи. След това „роволюционерът от македоно-одринската“ организация се опита да лансира пред медии, че тръбата в Батовска била за нуждите на пожарната служба. Същото беше категорично отречено от МВР.
Проблемите на Гикински, който очевидно има слабост към незаконно прекарване на тръби, сега не са първите в живота му. През 2017 г . той е освободен от ОбС-Сандански като шеф на местното ВиК защото пак е бил подсъдим. Тогава „войводата“ прекарал незаконен тръбопровод в родното си село.

Print Friendly, PDF & Email