24.07.2024

Скица за имот се вадивече само за 5 минути

С 5 лесни стъпки всеки може да заяви интернет услуга от сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Имотните скици от миналата година са безсрочни, а това разрешава доста проблеми около ваденето на документа, изискван от ред служби в страната при първоначалното регистриране на новопридобит имот.

Вече не е нужно да търсите местното гише на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, тъй като вече всички общински служби по земеделие и доста общини също имат право да издават имотни скици, а и всеки нотариус има това право.

Има още едно улеснение – имотна скица на практика може да се извади и напълно по електронен път, без да се посещава никакво гише. Това се прави през Кадастрално-административната информационна система (КАИС), която е интегрирана в сайта на агенцията.

Системата всъщност позволява и ред други услуги и в нея са съсредоточени голям брой различни карти на България, които сами по себе си са полезни в ред случаи.

Заявяването на имотна скица става в пет лесни стъпки, които човек може да мине за около пет минути, стига да е подготвил предварително необходимите документи.

След като сме направили вече регистрация в портала, която е безплатна, той ни дава възможност да изберем имота, за който ще заявим скица, по два начина – през картата или по адрес.

Първата стъпка всъщност представлява попълване на данни за заявителя. Те обикновено се взимат наготово от профила на потребителя.

Втората стъпка започва с посочване на конкретния имот, за който искаме скицата. Може и предварително да сме намерили обекта и да сме го запазили, т.е. при втората стъпка да се върнем към него и да го посочим отново.

Третата стъпка е избор на самата услуга. Ако изберем издаване на имотна скица, трябва да имаме предвид, че официалното название на тази услуга, ако ще е за апартамент в многофамилна сграда, е “схема на самостоятелен обект на собственост”. “Скица” официално се нарича само документът за поземлен имот, например нива, или за сграда, тъй като само при такива имоти е било правено специално геодезическо заснемане. Но реално скицата и схемата служат за едно и също нещо – да удостоверим къде точно се намира даден имот и кой е неговият собственик.

На тази трета стъпка трябва да изберем и какъв е срокът, за който искаме да ни бъде извършена услугата. Бързата услуга по издаване на имотна скица е 40 лв., а обикновената – 20 лв. Едната се изпълнява до 3 дни, а другата – до 7 дни.

Трябва обаче да посочим и по какъв начин искаме да я получим.

Има две възможности. Едната е да получим скицата на хартия на някое от гишетата на агенцията. Можем да изберем коя да е от областните кадастрални служби в страната.

Другият начин е да я получим в електронен вид в pdf формат, електронно подписана от служител на агенцията. В този случай е необходимо заявлението да се подпише от клиента с електронен подпис. Когато е заявена и получена по електронен път, цената е доста по-ниска – 14 лв.

Ако сте избрали да получите документа на гише, не е необходимо да подписвате заявката електронно. На гишето ще удостоверите с лична карта, че вие сте този, който е поискал услугата и има правото да я получи.

На следващата стъпка трябва да приложим изискваните за услугата документи.

Ако искаме скица на имот, първият изискван документ е този, който удостоверява собствеността на имота, т.е. нотариален акт, който трябва предварително да се сканира.

Електронната услуга е така изградена, че по всяко време човек може да се връща стъпка или две назад и да промени параметър, който е сгрешил или забравил да добави.

Сред предварително сканираните документи трябва и удостоверение за наследник, ако потребителят на портала не е точно собственик на имота, за който иска скица, а негов наследник. Или пък пълномощно, ако документът ще се получава от друг човек на гише. Има възможност да се прикачат и други придружаващи документи, като стара скица, ако имате.

Последната стъпка е преглед и финализиране на цялото заявление, преди да се натисне бутонът “изпрати”. Преди това обаче трябва да се плати услугата.

След това се получава входящ номер. По всяко време регистрираният потребител може да преглежда статуса на своите поръчки.

В момента има две опции за плащане. Всеки клиент на портала има виртуална сметка, която може да зареди авансово чрез платежно или през e-pay.

Може да се плати и чрез платежно нареждане – да отидем до банката и да платим на посочената банкова сметка на агенцията. В такъв случай трябва да извадим платежно нареждане, което прикрепяме. Постъпилите платежни обаче се проверяват от служителите на агенцията и това забавя за известно време цялата услуга, тъй като трябва да се правят извлечения от сметката на агенцията, за да се види дали парите са постъпили в нея. При използване на виртуалната сметка това се избягва.

В момента се разработва и система за плащане чрез дебитна или кредитна карта.

Print Friendly, PDF & Email