25.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Семейните двойки изкарват заедно около 16.9 години в Добричка област

През 2021 г. в област Добрич са регистрирани 797 юридически брака – с 81 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 4.7‰ – съобщават от Регионалната статистика-Добрич.
През 2021 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.6 и 28.7 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0.5 години за жените, докато при мъжете тя се запазва.
Областите с най-много бракове на 1 000 души от населението са Разград – 5.6‰, Силистра  – 4.9‰, и Добрич – 4.7‰, а най-нисък е коефициентът на брачност в област Перник – 2.4‰, Смолян – 2.5‰, и Кюстендил – 2.7‰.
Броят на разводите през 2021 г. е 252, или с 12 по – малко от регистрираните през 2020 година. От всички прекратени бракове 68.3% се отнасят за населението в градовете.
Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (68.3%), следват причините „несходство в характерите“ (18.3%) и „фактическа раздяла“ (11.9%).
Разводът не е бил първи за 9.1% от жените и 9.5% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2021 година.
Средната продължителност на брака до неговото прекратяване е 16.9 години.ДТ

Print Friendly, PDF & Email