20.06.2024

РИОСВ-Варна, осигурява консумативите за „Да изчистим България заедно“

В РИОСВ-Варна, от вчера са налични консумативите за предстоящата кампания „Да изчистим България заедно“ за контролираната територия.
Те ще бъдат предоставени на общините от областите Варна и Добрич, от където доброволците, желащи да се включат в инициативата ще могат да ги получат. Екоинспекцията е създала необходимата оранизация за предоставянето на консумативите, както и за отчитане на резултатите от провеждането на кампанията към Министерството на околната среда и водите.
РИОСВ-Варна активно ще следи за постъпилите количества отпадъци в регионалните депа. Достъпът до тях ще е свободен през целия ден за всички транспортни средва, които се включат в кампанията.

Print Friendly, PDF & Email