25.02.2024

Решения от проведеното на 17.09.2019 г., 52-ро редовно заседание на Общински съвет град Добрич.