15.04.2024

Решения от заседание на Общински съвет Добрич, проведено на 26 ноември 2019 година ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ