16.04.2024

Решения заседание Общински съвет Добрич № 51 проведено на 30 юли 2019 година