22.02.2024

Ремонтът на читалище „Йордан Йовков” ще „запречи” за около 2 месеца част от центъра на Добрич

Ще се повиши енергийният клас на сградата
Читалище „Йордан Йовков – 1870“, което е в центъра на Добрич, става строителна площадка след честването на 24 май. В залата с изложба на минерали в читалището беше подписан договорът по проекта между община град Добрич и Националния доверителен екофонд за реконструкция и модернизация на сградата на читалището от кмета Йордан Йорданов и представителя на фонда Галина Велева, както и протокол за откриване на строителна площадка за изпълнение на строително-монтажните работи. „Дългоочакван договор. Това е един изстрадан проект, но усилията си заслужават Изключително важно е да се модернизира инфраструктурата на центъра и с този проект го доказваме“, добави Йорданов.
„Строително-монтажните работи, които трябва да завършат в края на септември, започват с демонтирането на каменната облицовка на фасадата на читалището. Тя ще изцяло нова – пак от камък, тип варовик, няма да се връщат старите плочи. Ще бъде ремонтиран и покривът на основната сграда, ще се положи топлоизолация и нови хидроизолационни слоеве Ще се положи 10 сантиметра топлоизолация по фасадата и 12 сантиметра по покрива,Следва подмяната на дограмите, които ще бъдат заменени с нови. Предвижда се още подмяна на отоплителните тела и тръбите на отоплителната инсталация”, каза арх. Красимир Димитров, управител на фирмата-изпълнител.

Търговските обекти в сградата, които са около 10, временно ще преустановят работа, като за около два месеца няма да плащат наеми, ако настоятелството на читалището реши това, тъй като строителният обект ще бъде потенциално опасен, уточни Йорданов.”Започването на ремонта съвпада с края на учебната година. Читалището ще затвори официалния си вход. Отворили сме вход от задната страна на сградата. По време на ремонта ще продължи да функционира лятното училище, както и библиотеката”, каза председателят на читалището Божанка Вуцова.

„Демонтирането на каменната облицовка на лицето на сградата ще бъде шумно и прашно действие, и ще има дискомфорт за гражданите. Започваме първо с тази дейност, за да не затрудняваме движението по центъра, но ще наложи известно „запречване”. Това ще трае около 2 месеца”, уточни Димитров. „Веднага след като приключим с лицевата фасада, търговските обекти ще могат да подновят дейността си”, обясни той..
Инвестиционен проект „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“ е финансиран по „Инвестиционна програма за климата – енергийна ефективност“ на Националния доверителен екофонд.  Работата по него започна преди 12 години, но към реалното строителство се пристъпва сега. Финансирането е с максимална стойност 1 126 126.46 лв., като 800 000 лева е от Националния доверителен екофонд, а останалите средства са от общинския бюджет.
Предвидените в проекта дейности включват изпълнение на енергоспестяващи мерки и съответните им съпътстващи дейности. Ще се изрвърши топлинно изолиране на външните стени; топлинно изолиране на покриви; топлинно изолиране на подове; подмяна на външна дограма; повишаване ефективността на топлоснабдяването– мярката включва демонтаж на съществуващата сградна отоплителна инсталация и изграждане на нова сградна отоплителна инсталация. Тока ще повиши класъг на енергийна ефективност на сградата. ДТ

Print Friendly, PDF & Email