22.07.2024

Ремонтират 50 обекта с над 3 млн. лв. от капиталовата програма на Тервелско

dav

Капиталовата програма на Община Тервел за 2019 г. възлиза на 3 200 000 лв. Сумата е предназначена за ремонт на общо 50 обекта на публичната инфраструктура, съобщиха от Община Тервел.

В тази сума не са включени проектите, финансирани по Програма за развитие на селските райони и Проект “Красива България“. Те са общо четири , като единият от тях , за рехабилитация на улици, вече е изпълнен. Останалите три са в процес на изпълнение.

От предвидените за ремонт 50 обекта, към 31 юли изцяло е приключила работата по 17 обекта.

Други 9 обекта са със сключени договори за изпълнение, като по част от тях се работи.Има и 7 обекта, за които договарянето не е приключило.

Единадесет са обектите, които са нискобюджетни и разположени в отдалечени села.След двукратно обявяване на обществени поръчки, за тях не са подадени оферти.Работата по тези обекти ще продължи до края на годината.Приоритет са сградите на образователната инфраструктура и тези, в които ще бъдат разположени избирателни секции.

Приключените обекти са: ремонт на кметството в с. Балик – измазване и боядисване на залата на кметството и ремонт на фасадата; изграждане на кметство с. Бонево – изградено е малко кметство  с едно помещение от модулни панели; доставка на тематични кътове за игра на деца – доставени са по два тематични къта (кухня и камион) за всички детски градини с по една група в селата на общината; закупуване на детски креватчета за детската ясла в гр. Тервел; реконструкция на автоспирка в с. Ангеларий – спирката е основно ремонтирана и превърната в затворено отопляемо помещение; изграждане на детска площадка в с. Орляк – в двор на читалището са монтирани няколко съоръжения за игра на деца, люлки, пейки и кошчета; ремонт на сватбен салон в с. Безмер – обновена голяма зала за сватбени тържества в сутерена на кметството в с. Безмер и е изграден нов санитарен възел; приключен е ремонтът на ДГ“Първи юни“ в гр. Тервел и ДГ „Слънчице „ в с. Орляк.

За тези две детски градини се предвижда и текущ ремонт, който в ДГ“Първи юни“ вече се изпълнява от работници, наети по програми за заетост от Община Тервел, а за детската градина в с. Орляк текущият ремонт ще бъде задача на обучаващите се по общинския проект за интегрирани мерки за заетост.

Изпълнени са още договорите за доставка на бродировъчна машина за читалището, за доставка на оборудване на новоизградения през миналата година обреден дом в гробищния парк в Тервел.Сред изпълнените обекти е и основен ремонт на улица „Първа“ в Попгруево и основен ремонт на улица „Първа“ в Безмер.

Приключени са строителните работи на новоизграждащата се църква в Нова Камена. Предстои монтажа на иконостаса, който се изпълнява с дарения от граждани и фирми.

В процес на изпълнение са ремонтните дейности по клуба в Зърнево, по изграждането на параклиса в Коларци, клуба в Главанци.

Сключени са договори за изпълнение за основен ремонт на ул.“Хан Аспарух“ в Тервел , за изкуствени неравности за ограничаване на движението по републикански пътища в селата на общината, за благоустрояване на спортна площадка в СУ“Йордан Йовков“ в Тервел.

Работи се по ограждане на гробищните паркове в общината.Сключен е и договор за текущ ремонт на по една улица в селата Орляк, Кочмар, Кладенци, Ангеларий и Полк.Савово.

Срокът за изпълнение на всички обекти е до 31 .12.2019 г., като в случай , че има обективни причини за неизпълнение (напр. липса на участници в обществените поръчки и пр.), изпълнението може да бъде отсрочено за следващата година.

Print Friendly, PDF & Email