24.07.2024

Регионалното министерство дава допълнително средства за рехабилитация на водопровод в село Бранище

Кметът на община Добричка Соня Георгиева
сключи споразумение в МРРБ за предоставяне на допълнителни средства в
размер 107 967 лв. за обект „Рехабилитация на водопровод по улица
„Първа“ в с. Бранище“, който е на обща стойност 222 798 лв. без включен
ДДС.
Строителството на обекта се финансира по споразумение РД-02-30-236 от
02.11.2022 г. между Министерство на регионалното развитие и
благоустройството и община Добричка, като от бюджета на МРРБ за 2022
г.са предоставени 107 967 лв., а 164 731 лв. са осигурени от бюджета на
община Добричка. .
Строителството започна на 11 януари 2023 г. и бе завършено на 27 април
със съставянето на констативен акт, обр.15.
Подмяната на водопровода по ул. „Първа“ в село Бранище е първи етап от
инвестиционната инициатива на общината за рехабилитация на
разпределителните водопроводи, преминаващи по трасето на републикански
път II-71 /Силистра-Добрич-Албена/. За осъществяване на инвестиционното
намерение в бюджета на общината за 2023 г. са включени средства за
рехабилитация на разпределителните водопроводи в селата Славеево – 175
590 лв. и Батово – 235 141 лв., чието строителство ще започне през
октомври
.ДТ

Print Friendly, PDF & Email