13.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Регионална библиотека „Дора Габе“ доразвива дейността си с нови платформи за достъп до книжовно наследство, като пространство за интеркултурен диалог

Добрич. Регионална библиотека „Дора Габе“ в Добрич доразвива дейността си с нови платформи за достъп до книжовно наследство, като пространство за интеркултурен диалог. Това е и насоката на проекта, одобрен за финансиране от Национален фонд „Култура“. Това съобщи Галя Маринова, гл. библиотекар в направление „Библиотечно-библиографско и информационно обслужване“ и експерт „Връзки с обществеността“, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Отпуснатите средства са по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти‘ 2022.
Придобиване и внедряване на автоматизиран Модул за аналитично описание на статии е една от дейностите, които ще се развиват. Планирани са редизайн на съществуващия уеб сайт, придобиване на обзавеждане и техника за адаптиране на библиотечно културно пространство. Проектът предвижда адаптация към дигитална среда чрез внедряване на автоматизиран модул за аналитично описание, предназначен за създаване и поддържане на база данни от аналитични описания на статии. Липсата на такъв модул в досегашната дейност на библиотеката затруднява, както библиотечната работа, така и обслужването на ползвателите, разкриването на богатия краеведски фонд и представянето му в интернет пространството.
Непрекъснатото развитие на информационните технологии налагат обновяване на дизайна на библиотечния уеб сайт, за да се отговори адекватно на нуждите на потребителите от всяка точка на света и от всякакъв вид устройство. Чрез адаптиране на общи пространства със закупуването на мобилни мебели, ще се задържат съществуващите и привлекат нови публики, за да се отговори на все по-високите изисквания за по-уютна и предразполагаща културна среда.
Придобиването на интерактивен дисплей ще бъде подходящ за представяне на културен продукт, за прожекции, презентации, озвучаване, провеждане на краеведски прояви, открити уроци, информационни дни, семинари и обучения. Проектът ще надгради уменията на библиотечните специалисти в използването на новите технологии и ще утвърди мястото на библиотеката като модерен, съвременен център за опазване и съхраняване на културно-историческото наследство на добруджанския край. Общият бюджет на проекта е 23 676, 20 лв. Предоставените средства от Национален фонд „Култура“ са в размер на 18 361 лв., собственото участие – 5 315, 20 лв. Срокът на изпълнение е до края на следващата година.
focus-news.net

Print Friendly, PDF & Email