04.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Регионалната библиотека „Дора Габе” в Добрич изпълнява проект на националния фонд „Култура“

Регионалната библиотека „Дора Габе” в Добрич започна изпълнението на дейностите по програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти на националния фонд „Култура“ с проект „Библиотеката – нови платформи за достъп до книжовно наследство, пространство за интеркултурен диалог“.
Реализирането на планираните дейности изисква нарастващи компетенции на екипа в използването на новите технологии. В интерактивната зала на библиотеката се проведе онлайн обучение на 12 библиотекари за работа с модул e-Lib/I-Lib Prima „Аналитично описание на статии. Краезнание”, предназначен за създаване и поддържане на база данни от аналитични описания на статии от вестници, списания, периодични сборници, части от книги и рецензии.
Липсата на такъв модул в досегашната дейност на библиотеката  затруднява, както библиотечната работа, така и обслужването на позвателите, разкриването на богатия краеведски фонд и представянето му в интернет пространството. Споделената краеведска информация в глобалната мрежа е възможност за потребителите по всяко време и място за бърз и ефективен достъп до електронни ресурси за историята, културата и обществения живот на Добруджа в помощ на образованието, научните изследвания, културата и туризма.
В рамките на проекта се предвижда и редизайн на съществуващия уеб сайт, придобиване на обзавеждане и техника за адаптиране на библиотечно културно пространство.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email