27.02.2024

Регионалната библиотека „Дора Габе” в Добрич вече е по-дигитална и по-близо до гражданите

Регионалната библиотека „Дора Габе” в Добрич вече е по-дигитална и по-близо до гражданите след реализирането на проект „Библиотеката – нови платформи за достъп до книжовно наследство, пространство за интеркултурен диалог“  по програма “Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти” към национален фонд „Култура”. Основните цели на проекта са увеличаване достъпа на гражданите до информация и култура, оптимизиране каналите за комуникация с дистанционните ползватели, задържане на съществуващи и привличане на нови публики.  Проектът  е реализиран в периода от юли 2022 г. до края на 2023 г. Общата му стойност е 23 676  лв , като 18 361 лв. са осигурени от НФ „Култура“, а 5315 лв. са съфинансиране от библиотеката.
„Пандемията  COVID-19  ни накара да се замислим и да търсим нов достъп до гражданите, за да им дадем по-голяма възможност за информация и култура. Да оптимизираме каналите за комуникация беше сред заложените цели в проекта”, заяви на пресконференция директорът на библиотеката Теодора Денкова.
В рамките на проекта регионалната библиотека внедри автоматизиран модул за аналитично описание на краеведски статии. Автоматизираният модул е предназначен за създаване и поддържане на база данни от аналитични описания на статии. Той спестява много време на библиотекарите при въвеждане и унифициране на данните. Освен това спестява време и на дистанционните ползватели, обясни директорът. Тя уточни, че към момента масивът е над 119 хиляди библиографски записи и ежедневно нараства.
По проекта е обновен уеб сайтът на библиотеката, който включва и интегрирана дигитална платформа за предоставяне на книжовното богатство на Добруджа. Новата уебстраница на библиотеката съдържа каталог на библиотеката, календар на  предстоящи събития и кампании. Има секция „Нашето предложение“ за нови заглавия, които могат да се заемат, видеогалерия. „Дигиталната библиотека предоставя пълно текстово съдържание на периодични печатни издания и книги. Предстои тя да бъде обогатена”, обяснява Денкова.
Чрез проекта са закупени видеокамера, фотоапарат и интерактивен дисплей. За по-уютна и предразполагаща култура среда, са закупени  и мобилни модули мека мебел и удобни посетителски столове. 
„Резултатите от проекта вече са видими. През миналата година в библиотеката са

проведени 708 културно-образователни и информационни прояви, при 556 за 2022 г., а посещенията са 50 814, при 31549 през 2022 г. 

Библиотеката вече разполага  и с професионална озвучителна техника, благодарение на която вече могат да се правят и концерти”, каза още Денкова.

„Динамичното време изисква от библиотечните специалисти гъвкавост и мобилност, изместване фокуса от традиционните практики, внедряване на нови услуги и дейности, необходими в контекста на днешния начин на живот, разработени според потребностите на местната общност. Постигнатите резултати по проекта удовлетворяват интересите, потребностите и търсенията на нашите читатели, дистанционни ползватели, граждани на областта, както и екипа на библиотеката, който надгради знанията и уменията си за постигане на по-ефективна работна среда и комуникация с общността”, обобщи директорът на библиотеката. ДТ

Print Friendly, PDF & Email