23.07.2024

Районният съд откри новата учебна година по програмата за ученици

Районният съд в Добрич даде официален старт на работата си по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2019/2020 година. При реализиране на образователната инициатива съдът ще си партнира с Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Проф. Д-р Георги Павлов“, Частната профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ и Частно основно училище „Мария Монтесори“.
Днес възпитаниците на трите училища бяха посрещнати от председателя на съда Анна Великова, която изрази увереност, че работата по програмата ще повиши правна грамотност и култура на младите хора, ще оформи у тях нагласата, че установеният правов ред трябва да се спазва и ще доведе до повишаване на доверието им в съдебната власт. За всяко от учебните заведения съдия Великова беше подготвила подарък – издание на Конституцията на Република България.
Първият учебен ден продължи с два урока. Гимназистите слушаха лекция на тема „Медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове“, представена от адвокатите и медиатори – Мария Миталова и Ивайла Стефанова. Учениците от основното училище се срещнаха със съдия Мирослава Неделчева и съдебния администратор Албена Димитрова, от които научиха как работи съдът и какви спорове решава. Децата имаха възможност да заемат местата на участниците в съдебните процеси.
В хода на образователната кампания пред учениците ще бъдат представени още лекции. Курсът на обучение предвижда дискусии по актуалните теми за домашното насилие, хулиганските прояви, трафика на хора. Учениците ще бъдат поканени за участие във викторина и конкурс за рисунка. Ще бъдат подготвени и два симулирани съдебни процеси. Гимназистите ще представят дело, базирано на реално разглеждан съдебен казус, а по-малките ученици ще пресъздадат съдебен процес по литературно произведение.
В работата по програмата ще се включат съдиите Любомир Генов, Павлина Паскалева, Деница Петкова,Данчо Димитров, Албена Колева, Веселин Монов.
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се реализира по сключено Споразумение за сътрудничество между ВСС и Министерството на образованието, като в нея доброволното и безвъзмездно се включват магистрати, съдебни служители и преподаватели от училищата – партньори. Районен съд – Добрич участва в инициативата за пета поредна година.

Print Friendly, PDF & Email