23.07.2024

Разясняват в Каварна изчисляването на пенсиите

В Каварна ще се проведе кампания за изчисляване на прогнозни пенсии на 4, 12 и 24 септември 2019 г. от 8:30 ч. до 16:00 ч. в офис на ТП на адрес ул. „Добротица“ №31. Разяснителната кампания е във връзка с прилагане на §22 от Закона за изменение и допълнение на КСО.
Желаещите да се възползват от предлаганата услуга ще трябва да представят документ за самоличност, УП-2 или УП-15 за тригодишен период (от 1982 г. – до 1996 г.) и да разполагат с информация за общия си трудов стаж към 31.12.1996 г.

Print Friendly, PDF & Email