28.05.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Равнището на безработица в Шуменско продължава да пада

Равнището на безработица в Шуменска област през март 2022 г. е 8,1%1. В сравнение с февруари 2022 г. се отчита намаление от 0,1 процентни пункта, съобщиха от Дирекция “Регионална служба по заетосттa” – Варна.
Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта e 6193, с 1981 лица по-малко спрямо март предходната година.
В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1282. Равнището на безработица в града е 2,8%, с 1,6% процентни пункта по-ниско спрямо март предходната година. В сравнение с февруари 2022 г. се отчита намаление с 0,2 процентни пункта.
На работа през март 2022 г. са постъпили 381 безработни. Над 79 % от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар. През месеца в работа са започнали 95 младежи на възраст до 29 години, както и 54 продължително безработни хора (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
През март 2022 г. в бюрата по труда от областта са заявени 579 работни места. На първичния пазар са обявени 460 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (208). Следват хотелиерство и ресторантьорство (52), търговия (40), транспорт, складиране и пощи (31). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 119 работни места.

Print Friendly, PDF & Email