01.10.2023

П О К А Н А За обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг