19.04.2024

Пътната агенция: Няма монопол при доставчиците на ТОЛ услуги

До момента нито един от трите национални доставчика, които имат договори с АПИ и за предоставяне на тол услуги, не е преминал процедура за доказване на оперативна съвместимост с електронната система за събиране на таксите
Не отговаря на истината твърдението за монопол при доставчиците на ТОЛ услуги. Това е отговорът на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) във връзка с постъпили запитвания от медии заради публикация във вестник „Сега“.
Пътната агенция уточнява, че е сключила при Общи условия, еднакви за всички кандидати, договори за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси с 3 доставчика. И трите дружества желаят да предлагат електронни винетки и да предоставят услуга по събиране на тол такси. Оперативна съвместимост с електронната система за събиране на пътни такси на база време (електронна винетка) са постигнали две от дружествата и чрез своите партньори в търговската мрежа продават електронни винетки.
Системата за събиране на пътни такси на база изминато разстояние – ТОЛ, ще бъде отворена за оперативно интегриране на националните доставчици на услуги след промяна на Общите условия на база синхронизираната с промените в Закона за пътищата нормативна уредба. До момента нито един от трите национални доставчика, които имат договори с АПИ и за предоставяне на тол услуги, не е преминал процедура за доказване на оперативна съвместимост с електронната система за събиране на тол такси.
АПИ опровергава информацията, че доставчиците на услуги ще изчисляват дължимата такса на тежкотоварните автомобили с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона. Става ясно, че това ще се осъщестява от специализирано звено – Националното тол управление към Агенция „Пътна инфраструктура“.
През месец юни на пресконференция бяха показани т.нар. елки на тола, които ще изчисляват дължимите ТОЛ такси. Доставчиците на декларирани (GPS) данни ще предават на националните доставчици на услуги данни за географското позициониране на своите клиенти, като националните доставчици само ще ги обработват със съответния софтуер и ще ги превръщат в т.нар. тол декларации. Тол декларациите (информация по кои точно тол сегменти от пътя се е движило съответното превозно средство) ще се подават на Националното тол управление (НТУ), което ще пресметне дължимата тол такса и ще върне информация със сметката на доставчика на услуги. Регистрацията на доставчици на декларирани (GPS) данни е обвързана със синхронизиране на нормативната уредба с промените в Закона за пътищата.

Print Friendly, PDF & Email