24.09.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Проф. д.р Енчо Калчев е тазгодишният носител на званието „Почетен гражданин на Добрич“

Професор д-р Енчо Калчев е тазгодишният носител на званието „Почетен гражданин на Добрич“. С тайно гласуване общинските съветници на Добрич определиха новия носител на отличието. С интегрална бюлетина те избираха между двамата предложени от Комисията по избора. За проф. д-р Енчо Калчев гласуваха  28 съветници, 5-ма се въздържаха, нямаше „против“. За втория номиниран – инж. Стоян Дамянов, гласовете „За” бяха само 18, а за получаване на званието са необходими повече от 50% от общия брой съветници, т.е. – 21.
С друга бюлетина съветниците гласуваха и предложението с отличието „Почетен знак на Добрич“ да бъде удостоен директорът на драматичен театър „Йордан Йовков“ Иван Мандев. За тази номинация той събра 17 гласа, които са недостатъчни, за да го получи. 
Проф. д-р Енчо Калчев Събев е със специалности „Анестезиология и реанимация“ и „Хирургия“. Бил е главен лекар в продължение на 20 години, ръководейки „Хирургично отделение“ в болницата в Добрич. Защитил е дисертация на тема „Едноетажен шев в коремната хирургия“. Има  научна степен „Доктор“, „Доцент по хирургия“и защитена  дисертация „Доктор на медицинските науки“ на тема „Място на проксималната селективна ваготомия при лечение на язвена болест“. Има над 70 публикации в различни специализирани медицински и научни издания. Избран е за професор от Академическия съвет на медицински университет-Варна.
Званието „Почетен гражданин на Добрич“ ще бъде връчено на тържествената сесия на Общинския съвет на 25 септември- Деня на Добрич.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email