23.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Променят картите на дюните на 7 морски плажа

Министерството на туризма е инициирало процедури за промяна и/или актуализация на специализирани карти на дюните по Черноморското крайбрежие, става ясно от отговор на въпрос на служебния министър на туризма Илин Димитров, предаде БГНЕС.
Морските плажове, за които министърът на туризма е инициирал изменение на специализираните карти и регистри, в периода от 18 юли 2020 г. до настоящия момент, са Морските плажове „Черноморец“, „Свети Влас – Централен“, „Къмпинг Черноморец“, „Минерален басейн – Север“, „Робинзон – Запад“, „Лозенец“, части от „Слънчев бряг – Централен“ и „Слънчев бряг – Юг“ с обхват коритото на река Хаджийска.
За 5 от плажовете изменената специализирана карта и регистър е приета с Протокол на комисията от 16 септември 2008 г. Процедурите е приключили. В границите на морските плажове няма пясъчни дюни – това са морски плаж „Черноморец“, морски плаж „Свети Влас – Централен“, морски плаж „Къмпинг Черноморец“, морски плаж „Минерален басейн – Север“ и морски плаж „Робинзон – Запад“.
Изменението на специализираната карта и регистър на морски плаж „Лозенец“ е възложено от Министерство на туризма на 1 декември 2021 г. На същата дата Министерство на туризма поиска от министъра на околната среда и водите да определите свои представители за посочване на място на границите па пясъчните дюни и установяване на вида им, които да бъдат със следните специалности: ботаник фитоценолог и експерт по брегова геоморфология, на които дейността е възложена от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Геодезическото заснемане на морски плаж „Лозенец“ без експерт, определени от страна на МОСВ, които на място да посочат границите на пясъчните дюни при измерванията, не може да започне. След определяне на 30 май 2022 г. от МОСВ на изисканите експерти, геодезическите измервания на морския плаж, необходими за изработване на изменението на специализирана карта и регистър, са извършени на 6 юни 2022 г. Изготвеният от правоспособното лице проект на изменение на специализираната карта и регистър на морския плаж е постъпил в Министерство на туризма на 11 юли 2022 г. С писмо от 16 септември 2008 г. Министерство на туризма поиска от началника на СГКК – Бургас да назначи комисия за приемане на проекта за изменение на специализираната карта и регистри на морски плаж „Лозенец“, община Царево, област Бургас. Към днешна дата такава комисия не е назначена и процедурата по изменение на специализираните карти и регистри на морския плаж не е приключила.
Изменението на специализирана карта и регистър на частите от морски плаж „Слънчев бряг – Централен“ и морски плаж „Слънчев бряг – Юг“ с обхват – коритото на река Хаджийска, е възложено от Министерство на туризма на 18 ноември 2021 г. На същата дата Министерство на туризма поиска от министъра на околната среда и водите да определите свои представители за посочване на място на границите на пясъчните дюни и установяване на вида им, както следва: ботаник фитоцелолог и експерт по брегова геоморфология, на които дейността е възложена от Министерство на околната среда и водите. Геодезическото заснемане на морските плажове без експерти, определени от страна на МОСВ, които на място да посочат границите на пясъчните дюни при измерванията, не може да започне. След определяне на 30 май 2022 г. от МОСВ на изисканите експерти, геодезическите измервания на морските плажове, необходими за изработване на изменението на специализираните карти и регистри, са извършени на 7 юни 2022 г. Изготвените от правоспособното лице проекти на изменение на специализираните карти и регистри са постъпили в Министерство на туризма на 11 юли 2022 г. С Министерство на туризма поиска от началника на СГКК – Бургас да назначи комисия за приемане на проектите за изменение на специализираните карти и регистри на морски плаж „Слънчев бряг – Централен“ и морски плаж „Слънчев бряг – Юг“, община Несебър, област Бургас. Към днешна дата такава комисия не е назначена и процедурата по изменение на специализираните карти и регистри на морския плаж не е приключила.
Междувременно по искане от заместник-министъра на околната среда и водите на 20 октомври 2022 г. е извършено повторно контролно измерване и определяне на местоположението и вида на пясъчните дюни на морски плаж „Лозенец“, морски плаж ..Слънчев бряг – Юг“ и морски плаж „Слънчев бряг – Централен“. на което не бяха установени несъответствия и разминавания по отношение границите на пясъчните дюни, определени при извършените от Министерството па туризма измервания.
Инициираните от Министерство на туризма изменения на специализираните карти и регистри на морски плажове не могат да приключат в рамките на 1 година при наличието на пясъчни дюни, границите и вида, на които е необходимо да бъдат определени от посочените от МОСВ експерти. Причините за това не са в бездействията нито на правоспособното лице, изготвящо проектите, нито на Министерството на туризма, a в законово разписаните административни процедури, пречки и срокове за изпълнението на заложените дейности по процедурата.

Print Friendly, PDF & Email