30.05.2024

Прокурори разговарят с ученици и пенсионери в Крушари

Прокурорите Милена Любенова и Даниел Илиев – говорители на Окръжната и Районната прокуратури в Добрич, посетиха село Крушари в изпълнение на съвместната инициатива, целяща подобряване на комуникацията с различните обществени групи – ученици, пенсионери, жители на малки населени места и други.
Те разговаряха с ученици от населеното място за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица, за хулиганските прояви и кражбите, за рисковете пред всеки младеж да попадне в ролята на жертва или извършител на престъпление, за възпитателните мерки и наказанията, за избора да бъдеш добър човек всеки ден. Децата бяха активни и задаваха много и различни въпроси. Интересуваха ги теми като управлението на автомобили без свидетелство за правоспособност, след употреба на алкохол или наркотици. Беше обсъдена и темата за престъпленията против половата неприкосновеност и фактът, че изнасилването е престъпление с тежки последици, както за извършителя му, така и за жертвата.
При срещата с възрастните хора от селото прокурорите Любенова и Илиев припомниха темата за телефонните измами – основни сценарии, възможни схеми за заблуда, важните правила за преодоляване на опасността да попаднем в капана на умели измамници. Те обърнаха специално внимание на факта, че няма държавна институция, която да иска пари по телефона.
Жителите на село Крушари изразиха своето задоволство от посещението на магистратите и ги поканиха да се върнат отново за още интересни разговори и дискусии. ДТ

Print Friendly, PDF & Email