27.05.2024

Прокурори разговарят с ученици, възрастни хора, уязвими групи в Добричка област

Окръжната и Районната прокуратури в Добрич организират поредица от срещи в Добричка област с ученици, жители на малки населени места, възрастни хора, уязвими групи и други.
Прокурорите Милена Любенова и Даниел Илиев – говорители на Окръжната и Районната прокуратури в Добрич, се срещнаха с ученици от 11 „А” клас на средното училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в града.
Магистратите предоставиха на класа издания на Конституцията на Република България и запознаха младежите с техните основни конституционни права и задължения. Разговаряха с тях за ролята и мястото на прокуратурата в структурата на съдебната власт в страната, както и за основните функции на прокурорите, за техните правомощия, отговорности и значението на работата им. Разказаха им за избора на професията и за трудностите, с които всеки се сблъсква по своя професионален път.
Освен това, обърнаха внимание на някои много актуални към днешния ден теми, свързани с престъпленията с наркотични вещества – държане, употреба, разпространение, управление на автомобил след употреба на забранени субстанции. Учениците се запознаха с наказанията, предвидени от закона за този вид противообществени прояви, и с последствията, които извършването им може да има. Прокурорите дискутираха с ученицитен и компютърните престъпления, както и създаването и разпространението на порнографски  материали. ДТ

Print Friendly, PDF & Email