28.05.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Прокуратурата откри груби нарушения в домове за възрастни във Варна

Повод за проверките бе смъртен случай в дом за стари хора през миналата година, предложени са законодателни промени в областта на социалните услуги
Прокуратурата е констатирала множество нарушения в домове за възрастни във Варна, съобщиха от обвинението. Повод за проверките бе смъртен случай в дом за стари хора през миналата година. В резултат от констатираните нарушения са предложени законодателни промени в областта на социалните услуги, предаде „Дарик“.
В края на 2021-а в публичното пространство се появи информация за съмнение за насилие в дом за възрастни хора във Варна с фатален край.
По това време 77-годишен мъж е бил там, след лечение в болница. След настаняването му обаче семейството остава без никаква връзка с него, а по думите им персоналът в дома е отказал информация и съдействие, след което близките търсят помощта на полицията.
Мъжът е бил изведен от дома. Откаран е в болница, където по-късно е починал.
Тогава Апелативната прокуратура във Варна разпореди проверка на твърденията за нарушения в домове за възрастни хора във Варна. Целите на проверката бяха да се установи спазен ли е законът относно лицензирането и дейността на социалните домове за възрастни хора, има ли данни за упражнявано насилие и нехуманно отношение към хора, настанени в тези домове, и спазени ли са нормативните изисквания за качеството на предоставените социални услуги.
Проверките са съвместни на Районна прокуратура-Варна и Агенцията за качеството на социалните услуги.
През 2021 г. Районна и Окръжна прокуратура – Варна са извършвали няколко проверки в домове за възрастни хора, като конкретен повод за тях са възникналият през юли 2021 г. пожар в частен дом за възрастни, публикации в медиите относно случаи на упражнявано насилие и нехуманно отношение спрямо потребителите на социалните услуги, както и множество починали хора в тези домове. Припомняме, че голям пожар в дома за възрастни „Свети Никола“ край Варна взе живота на 89-годишен мъж, а осем души са обгазени.
Разследването на прокуратурата е за това, че в периода от април до ноември 2021 г. в морския град, при условията на продължавана престъпна дейност, съзнателно не била оказвана помощ на хора, настанени в конкретен дом за стари хора. Служителите е трябвало да се грижат за тях, тъй като се намират в опасност за живота си и нямат възможност да се пазят поради престарялост, болест или изобщо поради своята безпомощност.
Под ръководството на Окръжна прокуратура-Варна текат действия по разследване на двата пожара в домове за възрастни хора със загинали. Изясняват се причините и обстоятелствата за възникването на тежките инциденти и на причините, довели до смъртта на възрастните хора. Анализират се и се обобщават резултатите от назначените пожаро-техническа, електро-техническа и съдебно-медицинска експертизи.
При извършените от Агенцията за качеството на социалните услуги 25 проверки, възложени от прокуратурата, от които 22 на частни доставчици и останалите – на държавни, са били констатирани множество нарушения. Някои от тях са свързани с факта, че част от потребителите не отговарят на профила на социалната услуга – настанени са хора с психични разстройства, с физически увреждания, с умствена изостаналост и с деменция, чието обслужване изисква специализирани грижи.
Други установени нарушения са свързани с това, че договорите за ползване на социалната услуга в голямата си част са сключени с трети лица, а не с ползвателите на услугата. На места липсват специалисти с необходимата квалификация за развитие на физическото, психическото и здравословно състояние на потребителите в съответствие с индивидуалните им потребности и обслужващият потребителите персонал е крайно недостатъчен спрямо броя на настанените в услугата потребители. В голяма степен е констатиран също занижен контрол от страна на управителите/ръководителите на социалната услуга по отношение на изпълнението на дейностите и воденето на документацията – прилагани са формални и идентични за различните лица оценка на потребностите, индивидуален план и индивидуален план за здравни грижи, които не са изготвени от мултидисциплинарни екипи.
Във връзка с публикациите в медиите относно случаи на упражнявано насилие и нехуманно отношение спрямо потребителите на социалните услуги, както и множество починали лица в тези домове, е било установено, че при постъпването си в тези заведения повечето възрастни хора се намирали в тежко увредено състояние, не можели да се обслужват сами, били лежащо болни с тежка деменция и други заболявания.
С цел изясняване на фактическата обстановка в цялост от приобщения списък на починалите в конкретен дом за възрастни хора лица, са проведени беседи с близки на починалите. Част от тях са отказали да разговарят по болезнената тема. Друга част посочили категорично, че приживе техните роднини не са споделяли за упражнявано насилие спрямо тях, както и че не са се оплаквали от условията в дома за стари хора. На място в същия дом е разговаряно с лица, настанени в дома. Те са посочили, че нямат претенции спрямо полаганите грижи и категорично заявяват, че спрямо тях не е упражнявано насилие.
За всички констатирани нарушения са дадени задължителни предписания към доставчиците със срокове за тяхното изпълнение. Съставени са множество актове за установяване на административни нарушения, наложени са глоби в размер от 2000 до 4500 лв. на нарушителите. Отнет е лицензът на една фирма, предоставяща социални услуги.
Обобщавайки резултатите от проверките, прокуратурата е изготвила предложение до министъра на труда и социалната политика за оптимизиране на правната уредба в областта на социалните услуги. В отговора той е изразил съгласие с изложената позиция и готовност за работа в посока подобряване на законовата рамка и по същество предоставянето на по-добри социални услуги.

Print Friendly, PDF & Email