28.05.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Продължава съхненето на ясеновите полезащитни пояси в Добруджа

Продължава съхненето на ясеновите пояси на територията на Държавното горско стопанство – Генерал Тошево, отчетитат лесовъди от стопанството. На 1 юни ще бъде извършен нов мониторинг на засегнатите площи от екип от Института за гората към БАН, за да се види какво е състоянието на ясените в района. Лесовъдите обаче са категорични, че съхненето е необратимо и трябва да се предприемат спешни мерки, за да се спре разпространението му и да започне възстановяване на тези важни за цяла Добруджа съоръжения.
Проблемът с ясените е от две години, като първоначално се наблюдаваше суховършие и частично съхнене на територията на ловното стопанство в Балчик, където през миналата година част от засегнатите пояси бяха изсечени. Постепенно обаче съхненето обхвана нови територии, като учените откриха няколко вида вредители по дърветата и високо вирулентен патоген, който е изолиран в Румъния и Сърбия. В момента за експертите е важно да се вземе бързо решение, защото явно с промяната в климата и намаляване на валежите, част от дървесните видове постепенно ще отпаднат и трябва да бъдат заменени от по-сухолюбиви. Проблемът не е само регионален, като трябва да се мисли и за осигуряване на средства за презалесяване, за да може поясите да бъдат възстановени в рамките на година след премахване на изсъхналите дървета, смятат лесовъдите от Североизтока. ДТ

Print Friendly, PDF & Email