27.05.2024

Продължава разширяването на предлаганите социални услуги в община Добрич

Община град Добрич подаде проектно предложение „Наблюдавано жилище за младежи град Добрич” до Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Основаната цел на проекта е продължаване на процеса за деинституционализция на грижата за младежите в град Добрич, чрез гарантиране правото им на семейна среда, достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности. Изпълнението на настоящото проектно предложение ще обезпечи предоставянето на нова социална услуга в общността на територията на Добрич – Наблюдавано жилище за младежи от 18-21г.
Помещението, в което ще се осъществява услугата е общинска собственост и е ремонтирано, обзаведено и оборудвано със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
В проекта е заложено дейностите да стартират на 01.01.2020г. и да продължат 43 месеца.
Община Добрич предлага най много социални услуги в област Добрич, за което получи  високо признание при посещението на зам.- министър Султанка Петрова и ръководители и експерти на социални услуги от страната по време на организирания форум на Община Добрич и НАСО.

Print Friendly, PDF & Email