28.05.2024

Приключи проекта „За моето бъдеще“

Проектът „За моето бъдеще“, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на оперативна промяна „Региони в растеж“ в Община Добрич, приключи.
Основната цел на проекта е да се продължи процеса на деинституционализация на деца в Община град Добрич, чрез подобряване на състоянието на социалната инфраструктурата за постигане на основната цел, заложена в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ – гарантиране на всяко дете на семейна среда и достъп до грижи и услуги според потребностите му.

Print Friendly, PDF & Email