24.07.2024

Приказката „Патаран и Цървулан“ разиграват ученици в симулативен процес в Районния съд в Добрич

Районният съд в Добрич закрива учебната година по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на 2 юни с представяне на изложба и симулативен процес по приказката „Патаран и Цървулан“. Делото ще бъде разиграно от четвъртокласници от средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ пред техни съученици и родители, от 10.30 часа в 3-та съдебна зала. Тогава ще бъдат обявени и победителите в организирания от съда конкурс за детска рисунка на тема „Правосъдие“, а всички представени творби ще бъдат подредени в изложба.
Заключителните прояви по образователната програма са посветени на Международния ден на детето. По повод празника Районният съд ще предложи на гостите си разговор на тема „Правата на децата“ и ще зарадва участниците в симулативния процес с подаръци. Награди са осигурени и за авторите на отличените творби в конкурса за рисунка.
В обучението, организирано от Районния съд през тази учебна година, бяха обхванати над 100 ученици от четвъртите и десетите класове в средн училище „Св. св. Кирил и Методий“. Със съдействието на лектори от съда те обогатиха знанията си за законите, правораздаването, за правата и задълженията си като граждани. В заниманията с учениците се включиха съдиите Любомир Генов, Георги Пашалиев, Албена Колева, Мирослава Неделчева и съдебният администратор Албена Димитрова.
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се осъществява в цялата страна по споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email