23.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Приемна за дискриминацията в Балчик

Изнесена приемна за граждани ще има регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация. Тя ще се проведе в сградата на община Балчик на 25 януари –сряда, от 10.30 до 12ч., съобщават оттам. Комисията за защита от дискриминация е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.Регионалният представител на Комисията консултира граждани, които са били обект на дискриминационни действия в работата, на улицата, в училище, в общината, в здравното заведение, в магазина, тези които се чувстват с нарушени права заради недостъпна архитектурна среда или редица други практики на дискриминация, и им оказва методическа помощ при подаване на жалби, сигнали, ако това е необходимо.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email