16.10.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Придобивка: Оборудваха полицейски автомобили с камери за патрулна дейност

12 преносими камери за осъществяване на патрулно-постова дейност са предоставени на ОДМВР- Шумен. С тях са оборудвани 6 служебни автомобила Шкода „Рапид“. 5 преносими камери за Териториално обслужване/ Териториална полиция/ са предоставени вчера, съобщиха от ОД на МВР.
Всеки наряд разполага с 2 камери. Едната е монтирана в автомобила и е закрепена на предното стъкло. Тя регистрира работата на служителите и какво се случва пред автомобила. Втората се носи от полицейски служител от състава на наряда. Тя се използва при реагиране на сигнал и/или прилагане на полицейски правомощия. Освен това самата бодикамера има паникбутон, с който може да бъде повикано подкрепление. Системата разполага с вграден GPS и във всеки момент екипът може да бъде локализиран.
В случай, че екип с бодикамера извършва проверка, полицейските органи ще уведомяват лично лицата, че действията им се записват. Освен това служебните автомобили са обозначени със залепени стикери с надпис „Зона с постоянно видеонаблюдение и аудио запис“,  централно на предния капак отляво над фара. На предния панел на камерата също има стикер със знак за видеонаблюдение, което трябва да служи за информираност на проверяваните.
Важно уточнение е, че Законът за Министерството на вътрешните работи не разрешава използването на подобни камери във вътрешността на жилищни сгради.
Тези камери се ползват от полицейските органи за превенция, намаляване на корупцията, защита правата на гражданите и служителите при прилагане на полицейски правомощия, както и за противодействие на престъпления и други нарушения и опазване на обществения ред.
Сигналът от камерите може да бъдат гледан в реално време от служители от оперативните дежурни центрове на съответната структура на МВР, с цел по-ефективно управление на силите при реагиране в определени ситуации. Но в обикновена ситуация, екипите с бодикамери след завършване на смяната имат ангажимент да свалят записите на сървър, където се съхраняват минимум 30 дни и при необходимост информацията може да бъде използвана, в това число и като доказателствен материал пред съда.
Цели се и намаляване нивото на корупцията сред служителите от Охранителна полиция, както и подобряване на безопасността на движението по пътищата.
600 от камерите са закупени с европейски средства, предоставени по Фонд „Вътрешна сигурност“, а останалите с пари по Гаранционния фонд.

Print Friendly, PDF & Email