22.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Предлага се актуализация на програмата за капиталови разходи и бюджета на община Добрич

На публично обсъждане на предложение за актуализация на програмата за капиталови разходи и бюджета на община град Добрич за 2022 г. са поканени граждани, представители на неправителствени организации, общински съветници и др. днес от 16 в голямата заседателна зала. Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения в деловодството, на електронен адрес priemna@dobrich.bg, или на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17 часа днес.. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на общината и ще се приложи към проекта за актуализация на програмата за капиталови разходи и бюджета за 2022 г.
Предложената актуализация на програмата засяга основно Раздел І-Собствени бюджетни средства, където се предлагат за реализация следните нови обекти: изработване на инвестиционни проекти за основен ремонт и въвеждане на ЕСМ за сградите на детските градини №23, №27 и №32, битова канализация в квартал „Рилци“ – етапи II, III, IV (Решение №711 от 30.09.2022 г. на Министерски съвет), проектиране и авторски надзор за реконструкция на улични водопроводи по ул. „Ген. Колев“, ул. „Вардар“, ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Сан Стефано“, закупуване на автомобил за общинското предприятие ОП „Устойчиви дейности и проекти“.
Извършват се частични промени и преразпределение на годишните задачи по определени обекти от второстепенни разпоредители на бюджетни средства.В Раздел ІІ- Целева субсидия, е предвидено частично преразпределение на 4 093 лева, между два обекта, „Реконструкция на вътрешно – разпределителна водопроводна мрежа, кв. Рилци, град Добрич – I етап“ и „Изграждане на ограда – Гробищен парк“.В Раздел III Проекти, се добавят се следните обекти – компютърна техника за СУ „Любен Каравелов“ и ДГ №8 по програма „Еразъм+” и компютърна техника за ДГ №23 и ОУ „Стефан Караджа“ по Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.
Във връзка с необходимост за осигуряване на средства за извършване на обследване за енергийна ефективност и съставяне на енергиен сертификат на сградата на детска градина № 27 „Славейче“ са необходими средства в размер на 11 940 лв. Средствата са за сметка на неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджета на общината от трансфери. В проекта за решение на зам.-кмета Пенчо Керванов се предлага на общинските съветтници на заседанието си във вторник да приемат и преразпределение на остатъка от одобрения допълнителен трансфер за целеви разходи за изплащане на разходи за изпълнение на мерки във връзка с Covid – 19, получен по реда на Постановление №326 на Министерски съвет от 12.10.2021 г. в размер 100 лева за издръжка в „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, за текущ ремонт. ДТ

Print Friendly, PDF & Email