19.04.2024

Предлагат Стоян Господинов със званието „Почетен гражданин на Добрич“

Главният художествен ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа” и на едноименната Представителна танцова студия Стоян Господинов е номиниран за званието Почетен гражданин на Добрич за приноса му развитието и популяризирането на на българския фолклор и името на града в страната и по света.

Комисията за избор на почетен гражданин на Добрич ще предложи на предстоящото заседание на Общинския съвет на 17 септември номинацията на Стоян Господинов за почетен гражданин на Добрич за гласуване.

Това стана ясно след проведеното заседание вчера.

Главният художествен ръководител на ПФА ‚Добруджа“ е избран с гласовете на 8 от членовете при необходим минимум за подкрепа от 7 гласа. Комисията е взела решение и за присъждане на Почетен знак на общината на председателя на ХобиСклуб Иван Тодоров.

Разгледано е и прието предложението на Съюза на военноинвалидите за вписване в Почетната книга на община Добрич на войници, загинали по време на служба. От предложените 15 имена, Комисията е одобрила в Почетната книга на общината да бъдат вписани 11 войници от българската армия, който са загинали при изпълнение на войнския си дълг. 
Предстои Общинският съвет да взема решение по направените предложения с таен вот като е необходимо мнозинство на повече от половината от общия брой общински съветници. 
Званието Почетен гражданин на Добрич се връчва на тържествената сесия на Общинския съвет в Деня на Добрич – 25 септември. Връчва се за изключителен принос и заслуги за развитието на Община град Добрич, за изключителни постижения в областта на обществено-политическия, научния, стопанския, социалния, културния и спортен живот; за изключителен принос, свързан с популяризирането на името на град Добрич и Община град Добрич, за дългогодишна обществено-полезна дейност и дейности, свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество.


Print Friendly, PDF & Email