01.08.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

По-малко питейна вода ползват в Добричка област

Потреблението на питейна вода от домакинствата, свързани с ВиК, в област Добрич през 2019 година се оценява на 80 л/ден средно на човек или с 19 л под средното потребление в страната – съобщават от отдел „Статистически изследвания“-Добрич. От 2016 г. до 2019 г. включително 0.1% от населението на областта е било на режим на водоснабдяване поради недостиг на вода (6.0% за страната), предимно сезонен.
През 2019 г. около 70.9% от населението на област Добрич е свързано с обществената канализационна мрежа (76.4% за страната). Делът на населението, свързано със селищни пречиствателни станции  с поне вторично пречистване на отпадъчните води, е 70.9% (2019 г.), при 64.6% (2019 г.) за България.
В края на 2019 г. за област Добрич общата стойност на наличните дълготрайни материални активи за околната среда е 86 млн. лв., при 81 млн. лв. през 2018 г.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email