12.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Подпомагат 131 социалнослаби варненци


Общата сума е в размер на 30 800 лв.

131 варненци ще получат еднократни социални помощи, реши ресорната комисия към местния парламент. Общината ще подпомогне хора в неравностойно положение, в пенсионна възраст със степен на увреждане, както и безработни семейства с деца.
Сумите, които те ще получат, варират между 200 и 400 лв., като само за едно семейство помощта е в размер на 1 000 лв. Гласуваните средства са на обща стойност 30 800 лв.
На петима души беше отказана помощ. Трима от тях вече са били подпомогнати от общината през календарната година, един човек не отговаря на условията, а друг е подал молба за здравна помощ.
Съветниците гласуваха предварително изпълнение на решението, за да могат одобрените за подпомагане варненци възможно най-скоро да си получат средствата.
Окончателното решение ще бъде взето от Общинския съвет.

Print Friendly, PDF & Email